Politica de Confidentialitate

SC BRICO IDEEA SRL respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi se angajeaza să nu transmita datele personale ale clienţilor către terţi şi să le foloseasca exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Nota de informare privind protecţia datelor personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC BRICO IDEEA SRL are obligaţia de a administra în conditii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Orice client al www.fabrica-de-branza.ro are dreptul de a modifica datele personale pe care le-a înregistrat. In orice moment puteţi solicita ştergerea datelor dumneavoastră, la adresa de email vanzari@fabrica-de-branza.ro.

Securitatea datelor
Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea şi autentificarea pe website www.fabrica-de-branza.ro implică o parolă.

Feedback
BRICO IDEEA SRL ofera posibilitatea utilizatorilor website-ului de a transmite comentarii, întrebări şi sugestii. Orice informaţie care este transmisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ţinând cont de dreptul la confidenţialitate şi la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidenţialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină, spre informarea dumneavoastra, cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care ele vor fi utilizate.
Dacă aveţi întrebări cu privire la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa vanzari@fabrica-de-branza.ro